Symplefy-Logo

Bảo mật dữ liệu &
bảo vệ quyền
riêng tư

Cách Symplefy bảo vệ khách hàng

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư đối với bạn. Symplefy bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các giao thức bảo mật hàng đầu, thực hiện giám sát liên tục và vận hành cơ sở hạ tầng có tính khả dụng cao.

Mã hóa web siêu an toàn

Dữ liệu của bạn được bảo vệ an toàn bằng cách sử dụng tiêu chuẩn mã hóa an toàn nhất hiện nay: SSL 256-bit. Đây là công nghệ tương tự mà các ngân hàng sử dụng để bảo mật thông tin tài khoản của bạn. Tất cả thông tin tài khoản bạn cung cấp, bao gồm mật khẩu và thông tin cá nhân, được bảo vệ bằng công nghệ này.

Trung tâm dữ liệu an toàn

Các địa điểm lưu trữ máy chủ của chúng tôi được bảo mật tối đa 24/7 bởi các nhân viên bảo vệ được đào tạo bài bản qua các quá trình kiểm tra kỹ lưỡng.

Giao thức bảo mật

Quyền truy cập vào dữ liệu bảo mật chỉ được giới hạn cho nhân viên được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho khách hàng (ví dụ: dịch vụ khách hàng). Chúng tôi tạo ra các chính sách đồng bộ trên toàn tổ chức để đảm bảo mức bảo mật cao nhất.

Giám sát và phát triển nội bộ

Hệ thống Symplefy được xây dựng hoàn toàn nội bộ. Điều này có nghĩa là chúng tôi bảo mật tuyệt đối dữ liệu của bạn. Nhóm bảo mật của chúng tôi giám sát mọi giao dịch đang diễn ra để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện theo quy chuẩn. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá bảng lương của bạn thường xuyên để tự động theo dõi dấu hiệu bất thường.

Kiểm định bên thứ 3

Trang web và API của chúng tôi liên tục được kiểm tra, quét bảo mật, phát hiện mối đe dọa và đánh giá một cách độc lập bởi các công ty an ninh mạng có uy tín.

Kiểm toán thời gian thực

Chúng tôi lưu trữ nhật ký kiểm toán thời gian thực về tất cả quyền truy cập dữ liệu và các thay đổi do quản trị viên, khách hàng, nhân viên và hệ thống tự động của chúng tôi thực hiện.

Hệ thống dự phòng

Hệ thống của chúng tôi mở rộng trên nhiều vị trí thực tế, với dự phòng N+1 hoặc cao hơn để thiết lập khả năng phục hồi cho cả hệ thống.

Khả năng phục hồi

Chúng tôi lưu trữ các bản sao lưu ở nhiều vị trí an toàn và thực hiện cập nhật hàng ngày.

Thời gian hoạt động

Công nghệ của chúng tôi đảm bảo tính khả dụng cao cho thông tin của bạn: 99,9% thời gian hoạt động (có bảo mật).

Chúng tôi phát triển công nghệ bảo mật bạn có thể tin cậy.