ky-nang-lanh-dao

Nếu bạn là một giám sát, một quản lý hoặc phụ trách các dự án, bạn sẽ cần một số kỹ năng nhất định để thành công hơn trong công việc. Những kỹ năng này thường đạt được theo thời gian làm việc, qua các buổi hội thảo và đào tạo. Bất kể trong trường hợp nào, hãy đảm bảo rằng bạn luôn phát triển và trau dồi các kỹ năng này nếu bạn có ý muốn hoặc mong đợi đảm nhận vai trò lãnh đạo trong công ty của bạn.

 

Giao tiếp

ky-nang-giao-tiep

Vì nhiều quyết định được đưa ra từ cấp trên, bước đầu tiên trong quá trình giao tiếp là phải hiểu đầy đủ công việc được giao thì bạn mới có thể truyền đạt rõ ràng đến cấp dưới. Bằng cách đó bạn sắp xếp các mục tiêu của từng phòng ban với mục tiêu của công ty. Giao tiếp bao gồm nói, viết và nghe. Hãy gặp gỡ nhân viên và thảo luận về các nhiệm vụ của họ, cung cấp tài liệu bằng văn bản để họ tham khảo và lắng nghe ý kiến của họ. Khai thác cả ba khía cạnh này của giao tiếp sẽ giúp cho đội nhóm của bạn làm việc đồng bộ như một tập thể thống nhất.

 

Quản lý

ky-nang-quan-ly

Thật là hợp lý khi một lãnh đạo phải là một người quản lý tốt. Nhưng bạn không thể quản lý tất cả mọi người theo cùng một cách. Hãy cảm nhận xem cách nào sẽ hiệu quả đối với từng nhân viên. Một số người sẽ cần sự giám sát chặt chẽ hơn trong khi những người khác lại muốn bạn liên tục cho họ nhiều thách thức hơn. Đối với những nhân viên có tính tự giác cao, hãy học cách ủy thác nhiều hơn và nhấn mạnh với họ về trách nhiệm đối với các nhiệm vụ trong dự án. Hãy tìm kiếm mức độ giám sát thích hợp cho tất cả các nhân viên để bạn có thể đáp ứng đúng tiến độ công việc.

 

Máy tính và internet

ky-nang-may-tinh-internet

Trong lực lượng lao động ngày nay, các nhà quản lý cần có kỹ năng sử dụng máy tính hiệu quả, bao gồm khả năng sử dụng chương trình xử lý văn bản, các bảng tính, email và phần mềm trình bày. Cơ bản và thân thuộc nhất có Words, Excel, Outlook, PowerPoint, … Các kỹ năng này cho phép bạn tự đào tạo nhân viên trên nhiều khía cạnh của công việc hơn là dựa vào một vài nhân viên hiểu biết về máy tính hỗ trợ.

Ngoài ra, vì tính nhạy cảm của dữ liệu và mối đe dọa bị đánh cắp, bạn nên cung cấp tài liệu đào tạo về nhận thức bảo mật cho tất cả nhân viên. Điều này sẽ giúp họ hiểu rõ hơn các chính sách và thủ tục của công ty đối với những dữ liệu nhạy cảm để giảm rủi ro. Các bước đầu tiên bao gồm các yếu tố chính của việc bảo mật hiệu quả và thúc đẩy thái độ tích cực nói chung đối với bảo mật thông tin.

 

Đưa ra quyết định

Các công ty liên tục phát triển các chiến lược để bán nhiều sản phẩm hơn và tránh sự cạnh tranh. Do đó, bạn sẽ cần đưa ra nhiều quyết định với tư cách là người lãnh đạo hoặc quản lý. Chìa khóa để đưa ra các quyết định là thu thập thông tin từ từng người tham gia vào dự án, bao gồm các cấp dưới và những người có chuyên môn, sử dụng quyền hạn của mình để đưa ra quyết định và thực hiện nó, trình bày sơ lược và thảo luận về tất cả các lựa chọn thay thế và đưa ra giải pháp tốt nhất. Càng nhiều người tham gia vào quá trình đưa ra quyết định, bạn càng ít có quyết định sai.

Hãy học cách trau dồi các kỹ năng lãnh đạo mà bạn có và phát triển những gì cần cải thiện. Bốn kỹ năng cốt lõi này sẽ giúp bạn điều hành bộ phận hoặc công ty tốt hơn. Chúng cũng có thể thực sự giúp tăng sự đoàn kết trong đội ngũ nhân viên của bạn và giúp bạn được tôn trọng hơn. Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian để thực hành, nhưng làm việc bằng các kỹ năng này chắc chắn bạn sẽ gặt hái giá trị trong thời gian dài.