Từ Tốt đến Vĩ đại – Tại sao một số công ty làm nên bước nhảy vọt … số còn lại thì không

Trong Từ tốt đến Vĩ đại, Jim Collins, tác giả của cuốn sách bán chạy Xây dựng để Trường tồn (Build to Last), đã khám phá ra lý do tại sao một số công ty trong suốt thời gian dài chỉ ở mức kết quả tốt bình thường lại có thể đột ngột nhảy vọt và duy trì kết quả “vĩ...