Các ngành nghề phổ biến hiện nay

Tình hình kinh tế hiện nay Mặc dù nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang phát triển theo hướng bền vững. Trong đó GDP năm 2017 vượt mức dự kiến từ 6,3% thành 6,81% và dự báo năm 2018 sẽ đạt mức 6,83%. Các động lực chính trong sự tăng...

Quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân   Đối tượng và nơi nộp quyết toán thuế Đối tượng quyết toán thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công: khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn lại hoặc bù trừ vào...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2018

Với phần lớn người lao động, vấn đề tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là vấn đề gây tranh cãi nhất. Trước tiên, để xác định thu nhập nào chịu thuế và không chịu thuế, mời bạn tham khảo bài viết Luật và các hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân năm 2018. Bài viết dưới đây...

Luật và các hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng ở hầu hết các nước, đối tượng nộp sắc thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại, không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội. Nhưng làm thế nào để biết được luật và các hướng dẫn về...