Cách tính lương GROSS/NET chuẩn nhất 2018

Trong các giao kết hợp đồng lao động, mức lương là do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau. Trong đó, có 2 cách gọi khác nhau của mức lương là lương GROSS và NET. Bài viết sau đây cung cấp những thông cần thiết nhất cho người lao động để có thể...

Nghệ thuật quản lý nhân sự

Yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp chính là nghệ thuật quản lý nhân sự. Người lãnh đạo muốn có được sự kính trọng và cống hiến của nhân viên không phải là điều đơn giản. Ngoài ra, do sự khác biệt của tính cách, đa dạng văn hóa, chúng ta không có một nguyên...

10 Mô Hình Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Trong xã hội ngày nay nhiệm vụ quan trọng nhất của người lãnh đạo là hướng dẫn và đào tạo nhân viên một cách hiệu quả nhất. Muốn làm được điều đó người lãnh đạo nên xây dựng và áp dụng mô hình quản lý nhân sự để sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề và đưa...

Từ Tốt đến Vĩ đại – Tại sao một số công ty làm nên bước nhảy vọt … số còn lại thì không

Trong Từ tốt đến Vĩ đại, Jim Collins, tác giả của cuốn sách bán chạy Xây dựng để Trường tồn (Build to Last), đã khám phá ra lý do tại sao một số công ty trong suốt thời gian dài chỉ ở mức kết quả tốt bình thường lại có thể đột ngột nhảy vọt và duy trì kết quả “vĩ...