Giá trị của phòng nhân sự đối với doanh nghiệp nhỏ

Với những người chủ doanh nghiệp, việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp nhỏ có thể rất tuyệt vời. Ban đầu, bạn phải đảm nhận nhiều vai trò và vị trí khác nhau để hoàn thành công việc. Một trong những nhiệm vụ khởi đầu đó là tìm nguồn nhân lực. Bạn sẽ tự phụ...

4 Kỹ Năng Lãnh Đạo Cần Có Trong Công Sở

Nếu bạn là một giám sát, một quản lý hoặc phụ trách các dự án, bạn sẽ cần một số kỹ năng nhất định để thành công hơn trong công việc. Những kỹ năng này thường đạt được theo thời gian làm việc, qua các buổi hội thảo và đào tạo. Bất kể trong trường hợp nào, hãy đảm bảo...